@ Kozyrevsk

Kozyrevsk – Козыревск, Kamtchatka 2017