Maly Semyatchik

Maly Semyatchik – Малый Семячик, Kamtchatka 2017